OM oss

Inget jobb är för litet eller för stort.

VILKA VI ÄR

Furuviks VVS är ett företag inom vatten, värme och sanitet. Vi har lång erfarenhet av värmesystem, energioptimeringar, installation och reparation av VVS anläggningar i byggnader.

Tillsammans med andra erfarna hantverkare tar vi oss an större projekt och erbjuder våra kunder kompletta lösningar.  Vi utför arbeten i hela Gävleborg och vi vänder oss till både privatpersoner och företag.

Kontakta oss

Miljöpolicy

Vi strävar efter att minska vår negativa miljöpåverkan genom att.

Utbilda personalen i miljöarbete. Följa gällande lagar och förordningar

Hushålla med resurser, Minska spill och källsortera.

I största utsträckning använda produkter som är bäst på marknaden ur miljösynpunkt.

Auktoriserat VVS - Företag

Branschreglerna lanserades 1:a september 2005 och föreskriver hur VVS-installationer ska utföras och av vilka företag. De auktoriserade VVS-företagen är utbildade i reglerna och för att bli medlemmar måste de kunna visa upp att de bland annat har rätt kompetens och försäkringar på företaget. Uppkomsten till reglerna var de kostsamma vattenskadorna och problemen med legionella och brännskador.